WhatsApp

Meer verkopen met harde data

Als je webshop eenmaal online is garandeert dat nog niet dat je ook daadwerkelijk iets gaat verkopen. Online zijn er veel spelers in dezelfde markt actief en daardoor moet je je onderscheiden. Niet alleen in product maar ook in marketing. Vaak zien wij dat ondernemers veel moeite steken in een mooie website, maar dat er vervolgens geen bezoekers komen of dat er wel bezoekers komen dat maar die afhaken in het verkoopproces.

VDMmarketing bied daarom 2 diensten aan om hierbij te helpen. 

Ik heb wel bezoekers maar ik wil mijn winkel optimaliseren om meer te verkopen.

Ik heb weinig tot geen bezoekers en wil graag hulp om dit te verbeteren.

CRO diensten van VDMmarketing

Een mooie website en gevonden worden is een geweldig startpunt. Bezoekers vinden je dus wel online. Maar waarom converteren ze heel weinig? Daar komt CRO om de hoek kijken. CRO is voluit Conversion Rate Optimization en het bestaat, omdat veel winkeliers niet het maximale uit hun website halen. Door te testen en te meten kun je pijnpunten achterhalen die een bezoeker meemaakt op je site. Als je deze pijnpunten vervolgens oplost, leid dit vaak tot meer conversies. 

Hoe gaat het proces in zijn werk:

1

We doen een nulmeting waardoor inzichtelijk word waar de website nu staat op conversievlak. Dit om later aan te tonen dat er resultaten zijn geboekt.

2

We installeren diverse tools waarmee we kunnen meten wat een bezoeker daadwerkelijk doet op je site. We gaan na waar de pijnpunten liggen.

3

Als de pijnpunten duidelijk zijn gaan we testen of we verbeteringen zien met aanpassingen op de site. Dit doen we met een A/B test om te kijken of we op de goede weg zitten.

4

We houden conversies bij en rapporteren wat de resultaten zijn van de aanpassingen.

Vraag een vrijblijvend gesprek aan

7 + 1 =

SEO diensten van VDMMARKETING

Je hebt een website, maar je bezoekersaantallen blijven achter. Je wilt graag meer bezoekers ontvangen op je website bij Google vandaan. VDMmarketing kan je hierbij helpen.

Hoe gaat het proces in zijn werk: 

1

We doen een nulmeting waardoor inzichtelijk word waar de website nu staat op bezoeker vlak. Dit om later aan te tonen dat er resultaten zijn geboekt.

2

We installeren diverse meettools waarmee we kunnen meten hoeveel bezoekers daadwerkelijk op je site komen en waar ze vandaan komen. 

3

Na enkele weken kunnen we data gaan analyseren en verbeteringen voorstellen.

4

We voeren de aanpassingen door in de tekst en op andere manieren en meten of er positieve veranderingen zijn.

VDMmarketing werkt bij SEO-opdrachten op basis van ‘best effort’. Er zijn geen garanties af te geven over het bezoekersverloop, omdat dit van vele factoren afhankelijk is. We garanderen echter wel dat we zeer ons best zullen doen om uw site zo aan te passen dat u meer bezoekers krijgt die ook daadwerkelijk iets gaan kopen of een lead worden.

Vraag een vrijblijvend gesprek aan

2 + 6 =